Strona główna » 1575 Zembowitz (Zębowice) II

1575 Zembowitz (Zębowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZembowitz · · · Zębowice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Herbowe

Datacja odcisku: 1820

Chronologia odcisku: 1820 – 1872

Wymiary odcisku: 17 x 19 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 5929, k. 131 (1820, 1872)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ZEMBOWITZER · GER SIEGILL

Opis pola pieczęci: wspięty lew

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4