Strona główna » 158 Tscheidt (Szczyty)

158 Tscheidt (Szczyty)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTscheidt · · · Szczyty
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 143 (1927), sygn. 151, s. 123 (1931)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE TSCHEIDT * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu trzy drzewa liściaste

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 158