Strona główna » 1583 Blottnitz (Błotnica Strzelecka) II

1583 Blottnitz (Błotnica Strzelecka) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBlottnitz · · · Błotnica Strzelecka
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy leśne, Zwierzęta

Datacja odcisku: przed 1933

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); AP w Katowicach, Oddział w Gliwicach, Zbiór sfragistyczny (przed 1933)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE BLOTTNITZ || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} jeleń w skoku skierowany w prawo nad kamieniem, po jego prawej i lewej stronie świerk

Publikacje: opis Wilpert IV.4; ryc. Wilpert nr 89; A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1583

Uwagi: ten sam wizerunek na pieczęci z 1935 r. (APOp, RO, sygn. 47126, b.p., sygn. 76163, b.p.)