Strona główna » 1584 Boritsch (Borycz)

1584 Boritsch (Borycz)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBoritsch · · · Borycz
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1929

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.–1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 108, b.p. (1882), sygn. 145, b.p. (1929)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE BORITSCH + || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu kosa w słup na wzgórzu

Publikacje: opis Wilpert IV.5, opis i ryc. P. Smykała, R. Kublik, PW 1; A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1584