Strona główna » 1586 Borowian (Borowiany) II

1586 Borowian (Borowiany) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęć · · ·
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy leśne, Godła mówiące

Datacja odcisku: 1925

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1935

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, RO, sygn. 63651, b.p. (1925), sygn. 57153, b.p. (1927), sygn. 77784, b.p. (1935); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 151, b.p. (1935)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE BOROWIAN || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: 5 świerków

Publikacje: opis Wilpert IV.6; A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1586