Strona główna » 159 Urbanowitz (Urbanowice)

159 Urbanowitz (Urbanowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćUrbanowitz · · · Urbanowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Napisowe

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 206 (1927)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || Kreis Cosel O/S.

W polu: URBANOWITZ (nad i pod napisem ozdobny ornament)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 159