Strona główna » 1596 Deschowitz (Zdzieszowice) II

1596 Deschowitz (Zdzieszowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDeschowitz · · · Zdzieszowice
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1928

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp,SO w Leśnicy, sygn. 412, k. 97 (1869); APOp, USC w Otmęcie, sygn. 174, b.p. (1924); APOp, RO, sygn. 46654, k. 17 (1928)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE DESCHOWITZ + || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu snop zboża, nad nim oko Opatrzności

Publikacje: opis Wilpert IV.13; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1596

Uwagi: odcisk z 1936 r. z wizerunkiem snopa zboża i oka Opatrzności, APOp, RO, sygn. 54700, b.p. (1936)