Strona główna » 1608 Grabow (Grabów)

1608 Grabow (Grabów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGrabow · · · Grabów
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Godła mówiące

Datacja odcisku: 1875

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.– 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, Wydział II, sygn. 4381, b.p. (1875); SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE GR[[ABOW *]] || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu grabie w słup, za nimi litera G

Publikacje: opis Wilpert IV.21, ryc. Wilpert nr 105; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1580