Strona główna » 161 Warmunthau (Warmuntowice) I

161 Warmunthau (Warmuntowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWarmunthau · · · Warmuntowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1859

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 2 poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 467, s. 207 (1859)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} WARMUNTOW GEM: SIEG || COSELER | KREIS

Opis pola pieczęci: ptak siedzącyna stogu, po prawej dwa kłosy zboża, po lewej sierp skierowany do środka pola

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 161