Strona główna » 1611 Gross Stanisch (Staniszcze Wielkie)

1611 Gross Stanisch (Staniszcze Wielkie)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Stanisch · · · Staniszcze Wielkie
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1881

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, RO, sygn. 73164, b.p. (1931); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 108, b.p. (1881)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE GR: STANISCH || KREIS // GR. STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na wprost prezbiterium kościoła, po prawej strona szczytowa domu, po lewej kaplica kościoła

Publikacje: opis Wilpert IV.75, ryc. Wilpert nr 133; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 462; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1611