Strona główna » 1615 Heine (Kolejka)

1615 Heine (Kolejka)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHeine · · · Kolejka
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Godła mówiące

Datacja odcisku: 1920

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1927

Wymiary odcisku: 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 108, b.p. (1882), sygn. 137, b.p. (1920)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE HEINE +|| KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu głowa jelenia na wprost

Publikacje: opis Wilpert IV.24, ryc. 83; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1580

Uwagi: godło mówiące (od myśliwego Heyna, założyciela wsi)