Strona główna » 1626 Kaltwasser (Zimna Wódka) I

1626 Kaltwasser (Zimna Wódka) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKaltwasser · · · Zimna Wódka
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Godła mówiące

Datacja odcisku: 1921

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w. – 1921

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn 138, b.p. (1921)

Legenda pieczęci w otoku: KALT WASSER GEMEIN: SIG || GR: STREHLITZ | KREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} studnia z żurawiem

Publikacje: opis Wilpert IV.32; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1626