Strona główna » 1630 Keltsch (Kielcza)

1630 Keltsch (Kielcza)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKeltsch · · · Kielcza
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy leśne, Herbowe

Datacja odcisku: przed 1933

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.– 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); AP w Katowicach, Oddział w Gliwicach, Zbiór sfragistyczny (przed 1933)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE KELTSCH || KREIS | GR. STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} las (6 drzew), pomiędzy nimi biegnący w lewo lis

Publikacje: opis Wilpert IV.34, ryc. Wilpert nr 90; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1630

Uwagi: ten sam wizerunek na pieczęci z 1938 r. (APOp, RO, sygn. 65209, b.p.)

Lis z tarczy herbowej hrabiego von Renarda