Strona główna » 1632 Klein Stein (Kamionek)

1632 Klein Stein (Kamionek)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlein Stein · · · Kamionek
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1888

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.– 1933

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, Wydział II, sygn. 4370, b.p. (1885, 1887, 1888, 1889,1893); SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE KLEIN- STEIN * || KREIS | GR. STREHLITZ.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} dwa budynki dwukondygnacyjne obok siebie

Publikacje: opis Wilpert IV.78, ryc. Wilpert nr 138; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1632