Strona główna » 1635 Krassowa (Krasowa) II

1635 Krassowa (Krasowa) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKrassowa · · · Krasowa
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.– 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, SO w Leśnicy, sygn. 238, b.p. (1903)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE KRASSOWA + || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu trzy karpie na planie trójkąta

Publikacje: opis Wilpert IV.35, ryc. Wilpert nr 88; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1635