Strona główna » 1637 Krempa (Krępna) II

1637 Krempa (Krępna) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKrempa · · · Krępna
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1904

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, SO w Leśnicy, sygn. 186, b.p. (1904, 1913), sygn. 195, k. 172v (1904); APOp, USC w Otmęcie, sygn. 174, b.p. (1925)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} [[+ G]]EMEINDE KREMPA + || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu snop zboża, za nim dwa skrzyżowane cepy

Publikacje: opis Wilpert IV.36; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1637