Strona główna » 1642 Lasisk (Łaziska) II

1642 Lasisk (Łaziska) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLasisk · · · Łaziska
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1926

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, Wydział II, sygn. 4278, b.p. (1927); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 143, b.p. (1926); SPW(przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE LASISK + || KR. GROSS-STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} grabie w słup na murawie

Publikacje: opis Wilpert IV.40