Strona główna » 1643 Liebenhain (Barut)

1643 Liebenhain (Barut)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLiebenhain · · · Barut
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Godła mówiące

Datacja odcisku: 1897

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 118, b.p. (1897)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE LIEBENHAIN || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} dwie palmy wygięte wzdłuż linii obrzeżenia, pod każdą roślina, na wprost skierowane do siebie dwa gołębie

Publikacje: opis Wilpert IV.42, ryc. Wilpert nr 94