Strona główna » 1644 Mallnie (Malnia) I

1644 Mallnie (Malnia) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMallnie · · · Malnia
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} MALLINIE GEMEIN · SIEG || GR: STREHLITZ | KREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} kobieta trzymająca w prawej podniesionej ręce sierp, lewą opiera na biodrze

Publikacje: opis Wilpert IV.43, ryc. Wilpert nr 117