Strona główna » 1647 Mischline (Myślina) II

1647 Mischline (Myślina) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMischline · · · Myślina
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1868

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1927

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, Urząd Obwodowy w Kolonowskiem, sygn. 130, b.p. (1868)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEI[[NDE MI]]SCHLINE || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy świerki na trzech pagórkach

Publikacje: opis Wilpert IV.44