Strona główna » 1649 Neudorf (Nowa Wieś)

1649 Neudorf (Nowa Wieś)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNeudorf · · · Nowa Wieś
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Godła mówiące

Datacja odcisku: przed 1933

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); AP w Katowicach, Oddział w Gliwicach, Zbiór sfragistyczny (przed 1933)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE NEUDORF || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy domy w szeregu

Publikacje: opis Wilpert IV.46