Strona główna » 1650 Niesdrowitz (Niezdrowice)

1650 Niesdrowitz (Niezdrowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNiesdrowitz · · · Niezdrowice
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1869

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, Wydział II, sygn. 4293, b.p. (1869, 1872, 1878, 1879); SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE NIESDROWITZ + || KREIS | GR: STREHLITZ.

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu po prawej ostrze kosy, po lewej lemiesz pługa w słup

Publikacje: opis Wilpert IV.47, ryc. Wilpert nr 107