Strona główna » 1652 Nogowschütz (Nogowczyce)

1652 Nogowschütz (Nogowczyce)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNogowschütz · · · Nogowczyce
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1935

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1935

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 135, b.p. (1917); APOp, WUU, sygn. 2212, b.p. (1935)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE NOGOWSCHÜTZ || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: chłop w kapeluszu z kosą na ramieniu, po jego prawej i lewej stronie po 4 kłosy zboża

Publikacje: opis Wilpert IV.49, ryc. Wilpert nr 116