Strona główna » 166 Wielmirzowitz (Wielmierzowice) II

166 Wielmirzowitz (Wielmierzowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWielmirzowitz · · · Wielmierzowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1935

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 174 (1927), APOp, SP w Koźlu, sygn. 186, s. 100 (1927), sygn. 67, b.p. (1935)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE WIELMIRZOWITZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu drwal z lewej i drzewo z prawej strony

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 166