Strona główna » 1667 Petersgrätz (Piotrówka)

1667 Petersgrätz (Piotrówka)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPetersgrätz · · · Piotrówka
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Godła mówiące

Datacja odcisku: 1882

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, USC w Grodźcu, (brak sygnatury) (1882); APOp, SO w Strzelcach Opolskich, sygn. 42, k.1 (1918)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE PETERSGRAETZ [[+]] || KREIS | GR: STREHLI[[TZ]]

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu świerk, na którego szczycie siedzi sikorka

Publikacje: opis Wilpert IV.57, ryc. Wilpert nr 57, opis i ryc: P. Smykała, PPP, s. 11; P. Smykała, R. Kublik, PW 2

Uwagi: wieś założona przez pastora Petera Schikorę z Grodźca w 1832 r.