Strona główna » 1670 Posnowitz (Poznowice)

1670 Posnowitz (Poznowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPosnowitz · · · Poznowice
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE POSNOWITZ + || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu pług skierowany w prawo

Publikacje: opis Wilpert IV.60