Strona główna » 1672 Rosmierz (Rozmierz)

1672 Rosmierz (Rozmierz)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRosmierz · · · Rozmierz
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1924

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1936

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, RO, sygn. 78996, b.p. (1924)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE ROSMIERZ || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} po prawej chłop z kwiatem, po lewej kościół na wzgórzu

Publikacje: opis Wilpert IV.61, ryc. Wilpert nr 130; P. Smykała, R. Kublik, PW 2