Strona główna » 1674 Roswadze (Rozwadza) I

1674 Roswadze (Rozwadza) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRoswadze · · · Rozwadza
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Herbowe

Datacja odcisku: 1813

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1817

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Leśnicy, sygn. 867, k. 35v (1813)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ROSWADZE: GEM: SIG || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: wspięty lew zwrócony w prawo, po lewej piła

Publikacje: opis Wilpert IV.64 Uwagi: 1817 – zmiana powiatu z prudnickiego na strzelecki