Strona główna » 1675 Roswadze (Rozwadza) II

1675 Roswadze (Rozwadza) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRoswadze · · · Rozwadza
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Herbowe

Datacja odcisku: 1838

Chronologia odcisku: 1817 – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Strzelcach Opolskich, sygn. 851, k. 11 (1819); APOp, SO w Leśnicy, sygn. 870, b.p. (1838), sygn. 867, k. 132v (1862)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ROSWADZE · GEM: SIEGL || GR. STREHLITZ | KREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na prawo zwrócony wspięty lew z kosą w łapach, po lewej piła

Publikacje: opis Wilpert IV.64