Strona główna » 1677 Sacrau, Sakrau (Zakrzów)

1677 Sacrau, Sakrau (Zakrzów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSacrau, Sakrau · · · Zakrzów
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Herbowe

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SACKRAUER · GEM: S: || GR: STRELITZ | CREYS

Opis pola pieczęci: krzyż joannitów na wprost, po prawej sierp, po lewej snop

Publikacje: opis Wilpert IV.65, ryc. Wilpert nr 108

Uwagi: wizerunek utrzymany na pieczęci z 1935 i 1936 r. (APOp, RO, sygn. 53232, b.p.)