Strona główna » 1679 Sandowitz (Żędowice) I

1679 Sandowitz (Żędowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęć · · · Żędowice
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1846

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Strzelcach Opolskich, sygn. 884, k. 53 (1846), sygn. 864, b.p. (1842)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} • ZIANDOWITZER GEMEIN INSIEGEL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} po prawej trzy wysokie drzewa liściaste, po lewej drwal z toporem na ramieniu

Publikacje: opis Wilpert IV.67