Strona główna » 168 Witoslawitz (Witosławice) II

168 Witoslawitz (Witosławice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWitoslawitz · · · Witosławice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 224 (1927), APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 2271, s. 14 (1929)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE WITOSLAWITZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu skrzyżowane kosa i grabie

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 168