Strona główna » 1680 Sandowitz (Żędowice) II

1680 Sandowitz (Żędowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSandowitz · · · Żędowice
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1881

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1924

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911);  APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 138, b.p. (1921), sygn. 108, b.p. (1881)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE SANDOWITZ || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} po prawej trzy wysokie drzewa liściaste, po lewej drwal z toporem na ramieniu

Publikacje: opis Wilpert IV.67, ryc. Wilpert nr 96