Strona główna » 1683 Schedlitz (Siedlec)

1683 Schedlitz (Siedlec)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchedlitz · · · Siedlec
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy kwietne i zielne

Datacja odcisku: przed 1933

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); AP w Katowicach, Oddział w Gliwicach, Zbiór sfragistyczny (przed 1933)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE SCHEDLITZ + || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu serce z cyfrą 2, z serca wyrastają trzy kwiaty i 4 listki

Publikacje: opis Wilpert IV.69, ryc. Wilpert nr 121

Uwagi: ten sam wizerunek na pieczęci z 1938 r. (APOp, RO, sygn. 55541, b.p.)