Strona główna » 1684 Schewkowitz (Dziewkowice)

1684 Schewkowitz (Dziewkowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchewkowitz · · · Dziewkowice
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1922

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 139 (1922)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE SCHEWKOWITZ || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} pięć świerków na murawie

Publikacje: opis Wilpert IV.70