Strona główna » 1689 Schironowitz (Sieroniowice) III

1689 Schironowitz (Sieroniowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchironowitz · · · Sieroniowice
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE SCHIRONOWITZ || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na wprost drwal z toporem na ramieniu, po lewej drzewo, po prawej stronie drwala V., po lewej

P. Publikacje: opis Wilpert IV.71, ryc. Wilpert nr 98

Uwagi: V.P. oznacza własność hrabiego von Possadowskiego