Strona główna » 1694 Suchau (Sucha)

1694 Suchau (Sucha)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSuchau · · · Sucha
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE SUCHAU + || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu snop na wzgórzu, po jego prawej i lewej stronie sierp skierowany ostrzem w prawo

Publikacje: opis Wilpert IV.80