Strona główna » 1696 Tschammer Ellguth (Ligota Czamborowa)

1696 Tschammer Ellguth (Ligota Czamborowa)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTschammer Ellguth · · · Ligota Czamborowa
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku:

Datacja odcisku: 1915

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, Wydział II, sygn. 4381, b.p. (1875); SPW (przed 1911); APOp, SO w Strzelcach Opolskich, sygn. 39, k.1 (1915)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} [[GEM.]] TSCHAMMER-ELLGUTH || KREIS // GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: trzy wieże

Publikacje: opis Wilpert nr 82, ryc. Wilpert nr 136