Strona główna » 1697 Waldhäuser (Podborzany)

1697 Waldhäuser (Podborzany)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWaldhäuser · · · Podborzany
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Godła mówiące

Datacja odcisku: 1905

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, RO, Wydział II, sygn. 4374, b.p. (1905); SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE WALDHÄUSER || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy piętrowe budynki, za nimi 5 świerków

Publikacje: opis Wilpert nr 84, ryc. Wilpert nr 137