Strona główna » 170 Wronin (Wronin) II

170 Wronin (Wronin) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWronin · · · Wronin
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Godła mówiące

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 183 (1927), APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 2271, s. 14 (1929)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE WRONIN + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu pług skierowany w prawo, nad nim cztery ptaki

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 170

Uwagi: wizerunek utrzymany na pieczęci z 1937 roku (APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 2265, s. 3)