Strona główna » 1703 Zauche (Utrata)

1703 Zauche (Utrata)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZauche · · · Utrata
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 1860 – 1933

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: –

Kolor odcisku: –

Sygnatura akt: ryc. Wilpert nr 87

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GR. STREHLITZER KREISES. || GEMEINDE | ZAUCHE | 1860.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} paw z rozłożonymi piórami, w środku tarcza, w niej rybak

Publikacje: opis Wilpert nr 88, ryc. Wilpert nr 87

Uwagi: Utrata jest położona bezpośrednio nad stawami