Strona główna » 1704 Zawadzki (Zawadzkie)

1704 Zawadzki (Zawadzkie)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZawadzki · · · Zawadzkie
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1924

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 62824, b.p. (1924)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || KREIS GR.-STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie w kształcie fali} ZAWADZKI (z góry i dołu linia do obrzeża pieczęci. Nad i pod linią ozdobny ornament w kształcie ślimaka)

Publikacje: –