Strona główna » 1714 Blottnitz (Błotnica Strzelecka) III

1714 Blottnitz (Błotnica Strzelecka) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBlottnitz · · · Błotnica Strzelecka
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy leśne, Zwierzęta

Datacja odcisku: 1935

Chronologia odcisku: 1933 – 1945

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 76163, b.p. (1935), sygn. 47126, k.5 (1935); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 149, b.p. (1933)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedynczeobrzeżenie ciągłe} GEMEINDE BLOTTNITZ || KREIS | GROSS STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} jeleń w skoku skierowany w prawo nad kamieniem, po jego prawej i lewej stronie świerk

Publikacje: –