Strona główna » 1715 Carmerau, Karmerau (Spórok)

1715 Carmerau, Karmerau (Spórok)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćCarmerau, Karmerau · · · Spórok
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1936

Chronologia odcisku: 1936-1945

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt:  APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 151, b.p. (1936)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE KARMERAU || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} dwa budynki, sosna pomiędzy nimi oraz po prawej i lewej stronie

Publikacje: –