Strona główna » 1721 Klein Stanisch (Staniszcze Małe) III

1721 Klein Stanisch (Staniszcze Małe) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlein Stanisch · · · Staniszcze Małe
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1931

Chronologia odcisku: 1931-1937

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn.. 151, b.p. (1936), sygn. 147, b.p. (1931)

Typologia wizerunku: motywy leśne

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *Gemeinde Klein Stanisch*  || Kreis | Groß – Strehlitz

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} po lewej drwal ścinający sosnę, po prawej dwie sosny, w górze lecący ptak

Publikacje: –