Strona główna » 1727 Schedlitz (Siedlec) II

1727 Schedlitz (Siedlec) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchedlitz · · · Siedlec
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy kwietne i zielne

Datacja odcisku: 1938

Chronologia odcisku: 1936-1945

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 55541, b.p. (1938)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} . Gemeinde Alt Siedel . || Kreis Groß Strehlitz

Opis pola pieczęci: serce z cyfrą 3, z serca wyrastają trzy kwiaty i 4 listki

Publikacje: –