Strona główna » 1728 Bzinitz (Bzinica Stara)

1728 Bzinitz (Bzinica Stara)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBzinitz · · · Bzinica Stara
Kreis Guttentag · · · powiat dobrodzieński
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1932

Chronologia odcisku: 1927-1936

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 151, b.p. (1936); sygn. 148, b.p. (1932)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *GEMEINDE BZINITZ* || KREIS | GUTTENTAG | (prosty ornament)

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe}  kuźnica

Publikacje: –