Strona główna » 1730 Ellguth Guttentag (Ligota Dobrodzieńska)

1730 Ellguth Guttentag (Ligota Dobrodzieńska)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćEllguth Guttentag · · · Ligota Dobrodzieńska
Kreis Guttentag · · · powiat dobrodzieński
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1936

Chronologia odcisku: 1927-1941

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 151, b.p. (1936)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *GEMEINDE ELLGUTH-GUTTENTAG* || KREIS GUTTENTAG

Opis pola pieczęci: na tarczy herbowej dwie skrzyżowane kosy, nad nimi korona żniwna

Publikacje: –