Strona główna » 1734 Heine (Kolejka) II

1734 Heine (Kolejka) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHeine · · · Kolejka
Kreis Guttentag · · · powiat dobrodzieński
Typologia wizerunku: Godła mówiące

Datacja odcisku: 1936

Chronologia odcisku: 1927 – 1941

Wymiary odcisku: 33mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 151, b.p. (1936); ), sygn. 144, b.p. (1927), sygn. 145, b.p. (1929)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE HEINE *|| KREIS | GUTTENTAG

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu głowa jelenia na wprost

Publikacje: –

Uwagi: godło mówiące (od myśliwego Heyna, założyciela wsi)