Strona główna » 1735 Jezowa (Jeżowa)

1735 Jezowa (Jeżowa)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćJezowa · · · Jeżowa
Kreis Guttentag · · · powiat dobrodzieński
Typologia wizerunku: Godła mówiące

Datacja odcisku: 1932

Chronologia odcisku: 1927 – 1941

Wymiary odcisku: 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 53281, b.p. (1931), sygn. 47479, k. 15 (1932)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * Gemeindevorstand Jezowa  * || Kreis Guttentag O/S

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} jeż skierowany w prawo

Publikacje: –